El Forn de les Roselles

Andreu Parera Ribera

La primera documentació que es troba sobre el Forn Les Roselles (Panadería Las Amapolas) és del 1903. Andreu Parera Cos va ser el primer propietari i el seu fill, Jacint Parera Ordeig, va seguir amb el negoci.

 

Fins al mes d’agost de 2011, Andreu Parera Ribera, nét del fundador, va continuar amb la tradició familiar. Actualment el forn s’ha traspassat i uns nous propietaris dirigeixen el negoci.

Tornar a la fotografia