Suggereix

Amb la finalitat de millorar el nostre web i els seus serveis, La Casa Elizalde posa a la vostra disposició un full de suggeriments per recollir les vostres propostes. Per col·laborar només heu d’omplir la fitxa que hi ha a continuació i clicar l’opció d’enviar.

Podeu deixar un missatge utilitzant el formulari de contacte de sota.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 l'informem que les dades personals que faciliti quedaran incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC3, S.C.C.L., que és la responsable i destinatària. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar Finestres de la memòria en el marc de la Casa Elizalde. L'informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l'Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar l’exposició virtual. Té dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC3, S.C.C.L. amb domicili al carrer Diputació 185, entresol 5, 08011 Barcelona.

Porta'ns les teves fotografies

Porta fotografies anteriors a l’any 1980 i contribueix a la recuperació de la memòria gràfica de la Dreta de l’Eixample.

Puja les teves fotografies

On som

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302
08009 Barcelona
T. 934 880 590
F. 934 875 275

finestres@finestresdelamemoria.org
casaelizalde@casaelizalde.com

www.casaelizalde.com

Centre Cultural la Casa Elizalde